Pilk lähitulevikku

Selle aasta esimeses infolehe numbris kirjutame lähemalt puhkustest, noortest ja tuleviku tööturust.

Rödl & Partner Advokaadibüroo kommenteerib ületunnitöö ja öötöö tasustamist, põhi- ja eripuhkuse andmise erisust ning kahju hüvitamise nõuet töötaja vastu. Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist annab ülevaate noorte tööturukäitumisest.

Vandeadvokaadid LEADELL Pilv Advokaadibüroost kirjutavad puhkuse ootamatust tagajärjest ehk töösuhte lõpetamisest.

 

Kersti Vannas Instarist kirjeldab, milline on tööturg kümne aasta pärast. Henry Auväärt CV Keskusest kirjutab noorte ootustest tulevastele tööandjatele.

Vananeva ühiskonnaga Euroopas on selge, et tööturul tuleb arvestada kõigi tööealistega. Kui 25-aastane jaksab kogu öö startup’i jaoks tööd teha, siis 50-aastane on väärtuslike kogemuste ja teadmistega. Seal, kus noorel töötajal jagub rohkem energiat, tuleb vanem appi oma kogemustega.

Huvitavat lugemist!

Laadi infoleht PDF-failina