märts 2017

Pilk lähitulevikku

Selle aasta esimeses infolehe numbris kirjutame lähemalt puhkustest, noortest ja tuleviku tööturust.

Rödl & Partner Advokaadibüroo kommenteerib ületunnitöö ja öötöö tasustamist, põhi- ja eripuhkuse andmise erisust ning kahju hüvitamise nõuet töötaja vastu. Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist annab ülevaate noorte tööturukäitumisest.

 

Loe edasi